Dok se amandmani ne usvoje POSLODAVCI NE BOJTE SE 

 

Svi koju ovu stranicu shvate bukvalno i kao poziv na nasilje ne zaslužuju odgovor.
Nad ovdje iznesenim faktima i prijedlozima, prije svega treba da se zamisle poslodavci.
A mi dajemo savjete i onima koji traže i onima koji nude posao.

 

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 10. decembra 1948. donijela i proglasila "Opštu deklaraciju o pravima čovjeka".

Evo člana 23 te deklaracije

Pravo na rad
I
Svako ima pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada i na zaštitu od nezaposlenosti.
II
Svako, bez ikakve razlike ima pravo na jednaku platu za jednaki rad.
III
Svako ko radi ima pravo na pravednu i zadovoljavajuću naknadu koja njemu i njegovoj porodici obezbjeđuje egzistenciju koja odgovara ljudskom dostojanstvu i koja će, ako bude potrebno, biti upotpunjena drugim sredstvima socijalne zaštite.
IV
Svako ima pravo da obrazuje i da stupa u sindikate radi zaštite svojih interesa.

Zakona o radu Republike Srpske
Ovaj zakon stupio je na snagu 16. novembra 2000. godine, odnosno 20. novembra 2000. godine, 13. avgusta 2002. godine, 07. juna 2003. godine, 21. avgusta 2003. i 30. marta 2007. godine.
....
Član 5.
Radnik, kao i lice koje traži zaposlenje, ne može biti stavljen u neravnopravan položaj kod ostvarivanja prava po osnovu rada i prava na zaposlenje zbog rase, etničke pripadnosti, boje kože, pola, jezika, religije, političkog ili drugog mišljenja i ubjeđenja, socijalnog porijekla, imovnog stanja, članstva ili nečlanstva u sindikatu ili političkoj organizaciji, tjelesnog i duševnog zdravlja i drugih obilježja koja nisu u neposrednoj vezi sa prirodom radnog odnosa.
....
Član 20.
Prilikom zaključivanja ugovora o radu, poslodavac ne može tražiti od radnika podatke koji nisu u neposrednoj vezi sa poslovima koje radnik treba da obavlja.
...

 

Shodno načelu pravednosti, a na osnovu Deklaracije o pravima čovjeka i Zakona o radu, predlažem da se u krivične zakon (svih država svijeta) uvedu amandmani u slučaju kad je podnosilac molbe za posao u daljem tekstu okrivljeni puca na direktora, odnosno predsjednika komisije, daljem tekstu odgovorno lice
ad1
U slučaju kad se zaposleni protukandidat i odgovorno lice isto prezivaju
maksimalna predviđena kazna je šest mjeseci uslovno i tri mjeseca društveno korisnog rada
ad2
U slučaju kad okrivljeni dokaže da mu je odgovorno lice reklo Šteta, tražimo malo mlađe, a odgovorno lice je starije od okrivljenog
maksimalna predviđena kazna je šest mjeseci uslovno
ad3
U slučaju kad okrivljeni dokaže da mu je odgovorno lice reklo Šteta tražimo malo iskusnije, a odgovorno lice je mlađe od okrivljenog
maksimalna predviđena kazna je tri mjeseca društveno korisnog rada zbog neiskustva okrivljenog
ad4
U slučaju kad okrivljeni dokaže da mu je odgovorno lice reklo Znate ja sam bio za Vas. ali ruke su mi vezane
oslobađajuću presudu zbog naročito provokativnog ponašanja odgovornog lica

Ovim amandmanima se vrši usklađivanje KRIVIČNIH DJELA PROTIV ŽIVOTA I TIJELA i KRIVIČNIH DJELA PROTIV SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANA.

E moj druže Alija, lakše je otići na mjesec nego pošteno naći posao

 

 

kuda dalje 

sva prava zadržava mojTim
Copyright ©  & M.M.